Osobní stránky Martina Jakubíka

Martin Jakubík

Martin Jakubík se narodil v roce 1975. Hudební základy získal od svého otce Jana Jakubíka, ředitele kůru v Odrách. Hru na varhany vystudoval na Lidové konzervatoři v Ostravě u prof. Aleše Rybky. V letech 2000 – 2002 studoval obor dirigování pěveckého sboru a orchestru u prof. Státní konzervatoře v Ostravě Karla Brii.

Působí jako regenschori při chrámu sv. Bartoloměje v Odrách, kde spolu se svým otcem založili „Festival duchovní hudby“ – chrámových sborů a „Mezinárodní varhanní festival“. Od roku 1995 je dirigentem chrámového sboru a orchestru „Chorus collegium Odry“. Působí jako umělecký vedoucí hudebních souborů „Oderští trubači“ a „Campagnuollo barok ancamble“. Často je zván jako sólista i doprovázeč pěveckých sborů a souborů zaměřených na duchovní hudbu.

Aktivně se zajímá o stavbu a historii varhan. Se svým přenosným varhanním portativem interpretuje varhanní komorní hudbu i v místech, kde varhany nikdy nezazněly.V roce 2003 nahrál své první CD.