Osobní stránky Martina Jakubíka

Campagnuollo Barok Ancamble

Charakteristika:

Soubor Campagnuollo Barok Ancamble tvoří interpreti působící v předních hudebních a kulturních centrech Moravy a Slezska.

Ve snaze o co největší autenticitu využívá špičkové kopie barokního varhanního pozitivu, což umožňuje provádět komorní hudbu i v místech, kde varhany nikdy nezazněly.

Soubor vystupuje v základním obsazení: zpěv, housle I+II, varhany + basso continuo – fagot, violoncello,kontrabas.

Dle předepsaných partů autorem vystupují také: viola, flétna, hoboj, trubka, lesní roh, komorní sbor aj.

Pro malé komornější akce vystupují jako Trio Campagnuollo

Repertoár:

Adventní, vánoční a novoroční koncerty

Staročeské barokní vánoce – F.X.Brixi, J.J.Ryba, J.V Paus, J.Schreier

Velikonoční – Jarní koncerty – F.V.Míča, W.A.Mozart, j.Gleinzel

Zámecká barokní hudba – F.V.Míča, G.P.Telemann, J.S.Bach

Církevní rok v baroku – G.F.Handel, J.S.Bach, J.Stanley

Italské Árie a áriety – L.Koželuh

Árie slavných – Trio Campagnuollo

Velikonoční – Jarní koncert: Johan Gleinzel – Concerto in B

W.A.Mozart – Exultate Iubilate