Osobní stránky Martina Jakubíka

Půjčovna varhanních pozitivů

Nabízíme k zapůjčení:

Barokní varhanní portativ

Truhlový pozitiv

Tympány

Zajišťujeme:

Dopravu nástrojů přímo na místo produkce

Dozor nad nástrojem (podmínka zapůjčení)

Množstevní slevy

Popis nástrojů:

Barokní varhanní portativ

Barokní varhanní portativ : C D E F G A – c3

Coppel 4´

Principal 2´

Octav 1´

Čerpadlo vzduchu – 2 klínové měchyTruhlový pozitiv

Truhlový pozitiv: CD - d3

Coppel 8´

Coppel 4´

Quint ab c1 2 2/3

Principal 2´

Čerpadlo vzduchu – 2 klínové měchy